Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze


Lokalizacja:Władysława Łokietka 5, 48-300 Wrocław, Polska
Telefon:+48 883 047 310

Infopunkt Nadodrze powstał w ramach programu rewitalizacji Nadodrza.

Łokietka 5 to:
> punkt informacji o Nadodrzu dla mieszkańców i przedsiębiorców
> miejsce debat o przestrzeni miejskiej i kierunkach rozwoju Wrocławia
> przestrzeń wystawiennicza i kulturalna
> miejsce spotkań sąsiedzkich
> organizator cyklicznych nadodrzańskich wydarzeń (Noce Nadodrza, Specjały Nadodrza)