Towarzystwo Kultury Czynnej


Towarzystwo Kultury Czynnej jest organizacją pozarządową, która działa we Wrocławiu od 1998 roku. Prowadzi działalność kulturalną, oświatową i społeczną. Nasze działania koncentrują się wokół różnych dziedzin sztuki: teatru, literatury, plastyki, fotografi i filmu, często mają charakter projektów interdyscyplinarnych, międzypokoleniowych i międzykulturowych. Zawsze przyświeca nam idea czynienia wszystkiego z pobudek głęboko osobistych, według naszego rozumienia pojęcia kultury czynnej. Można nas znaleźć na Nadodrzu gdzie prowadzimy Dom Sztuki PajdArt, ul.Paulińska 4-8 w którym działają Pracownia Teatralna, Literacka, Plastyczna i Muzyczna, Klub PajdArt dla dzieci i młodzieży oraz Klub Seniora Rozrusznik.