dzielnicowa kategoria: wydarzenie Nadodrza

Podstawowa kategoria dla Wydarzeń – konieczna aby Wydarzenie mogło być wyświetlane na stronie „Wydarzenia Nadodrza”.